Om oss

Kontaktinfo, vår historie og våre ansatte

Kontakt oss

Berg Begravelsesbyrå

3515 Hønefoss

Tlf. 32 17 08 90

E-post: post@bergbegravelsesbyra.no
Web: www.bergbegravelsesbyra.no

Telefonvakt hele døgnet

Historie

Berg Begravelsesbyrå er et av distriktets eldste begravelsesbyråer. Det eies og drives i dag av Tove Raastad Kvernberg og hennes familie.

Byrået ble etablert i 1975 av den da 20 år gamle Hans Narve Berg jr.. Berg drev byrået frem til 2009, da han p.g.a. sin sykdom multipel sklerose (MS), valgte å selge byrået til nye eiere.

Hos oss vil du møte gravferdskonsulenter med høy faglig kompetanse og integritet. Vi har mange års erfaring på å møte og hjelpe mennesker i sorg.

Tove Raastad Kvernberg

Tove Raastad Kvernberg

Byråsjef og gravferdskonsulent

Tove har arbeidet i byrået i mange år sammen med tidligere eier. Har gjennomgått bransjens krav til utdanning gjennom Virke Gravferd sitt fagkurs for daglig ledere og gravferdskonsulenter. Har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med mennesker gjennom organisasjonsbygging og ledelse.

Vår daglige leder har erfaring fra hjelpearbeid ved barnehjem og sykehus i Romania gjennom 15 år. Tove er født og oppvokst på Ringerike og er i dag bosatt på Ask utenfor Hønefoss.

Svein Nørve

Svein Nørve

Gravferdskonsulent

Gravferdskonsulent.

Svein har vært tilknyttet byrået siden 2009.

Om Virke Gravferd

Virke Gravferd tilbyr medlskap til begravelsesbyråer i Norge. Foreningen har vel rundt 220 medlemsbedrifter som har oppdrag i forbindelse med rundt 90% av alle begravelser i Norge. Foreningen arbeider blant annet for en god kvalitetsmessig utvikling av bransjen og for sunne gravferdsskikker.

Virke Gravferds medlemmer har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av den europeiske bransjeorganiasjonen, European Federation of Funeral Services (EFFS). Videre, en egen standard som beskriver det kvalitative nivået et medlemsbyrå skal holde samt hvilke tjenester og varer det skal kunne tilby.

Virke Gravferd har etablert et eget Etisk Utvalg som behandler saker og spørsmål av prinsipiell karakter.

Et eget kvalitetssikringsutvalg på i alt fem medlemmer besøker jevnlig medlemsbyråene for å sikre at de etterlever foreningens krav og normer for god forretningsskikk.