Kostnader

    pris enkel pris standard pris
maksimum
K I S T E        
Kiste, inkludert utstyr   5 900 9 100 42 000
Nedlegging, vask og stell   1 290 1 290 1 290 *
T R A N S P O R T        
Bårebil med sjåfør   1 380 1 380 1 380 **
Betjent med bårebilen     880    880   880
Transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted       1 250 ***
         
         
B L O M S T E R        
Kistedekorasjon til pynting (valgfri størrelse)   150
3 500
gj.snitt
Blomster leveres og avtales etter familiens ønsker.
Blomster leveres etter ønske   enkel rose kr. 25,- pr. stk., ubegrenset oppover.
S E R M O N I        
Priser på assistanse fra en henholdsvis to gravferdskonsulenter   1 900
1 betjent
2 970
2 betjenter
3 800
3 betjenter. utover dette etter seremoniens omfang.
         
50 trykte program   1 550
Sort/hvitt
1 550
Fargemotiv
Avhenger av design og antall program, pris oppgis.
D Ø D S A N O N N S E      
En annonse over en spalte, 75mm i den mest brukte avis i distriktet   1 960 Ca. pris standard, avhengig av størrelse
H O N O R A R   O G   G E B Y R    
Byråets avgiftspliktige honorar (adm. Omkostninger)   850 **** 1 310 1 600
Byråets avgiftsfrie honorar   900 3 750 4 800 Maks er avhengig av omfang og vil bli opplyst
S U M   15 880 26 810  
A N D R E   M U L I G E   K O S T N A D E R
Kommunale avgifter        vil bli oppgitt
Minnesamvær – avhengig av meny og antall gjester  
Innskripsjon på gravstein – eventuelt ny stein  leveres av underleverandør
Kostnader til musikalske innslag i seremonien  varierer med solist
O F F E N T L I G   S T Ø N A D S O R D N I N G E R   V E D   D Ø D S  F A L L
Transportrefusjon        2 868
Behovsprøvd gravferdsstønad       28 677
B L O M S T E R        
Vi har vår egen blomsterdekoratør og tilpasser oss dine ønsker når det gjelder farger antall blomsterenheter og størrelser. Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.
         

 

* Tillegg kun ved spesielle forhold

** Lang kjøring som ikke dekkes av NAV avtales i forkant

*** Gjelder kun ved videre transport

**** Uten seremoni