Kostnader

pris enkel pris standard pris
maksimum
K I S T E
Kiste, inkludert utstyr 5 900 7 950 42 000
Nedlegging, vask og stell 1000 1 250 1 250 *
T R A N S P O R T
Bårebil med sjåfør 1 250 1 350 1 350 **
Betjent med bårebilen   780    780   780
Transport fra dødssted eller oppbevaringsted til seremonisted   780    780 1 250 ***
B L O M S T E R
Kistedekorasjon til pynting (valgfri størrelse) 150
3 000
gj.snitt
Blomster leveres og avtales etter familiens ønsker.
Blomster leveres etter ønske enkel rose kr. 25,- pr. stk., ubegrenset oppover.
S E R M O N I
Priser på assistanse fra en henholdsvis to gravferdskonsulenter 1 600
1 betjent
2 970
2 betjenter
3 800
3 betjenter. utover dette etter seremoniens omfang.
50 trykte program 1 350
Sort/hvitt
1 450
Fargemotiv
Avhenger av design og antall program, pris oppgis.
D Ø D S A N O N N S E
En annonse over en spalte, 75mm i den mest brukte avis i distriktet 1 960 Ca. pris standard, avhengig av størrelse
H O N O R A R   O G   G E B Y R
Byråets avgiftspliktige honorar (adm. Omkostninger) 850 **** 1 150 1 500
Byråets avgiftsfrie honorar 900 3 350 4 800 Maks er avhengig av omfang og vil bli opplyst
S U M 16 520 25 990
A N D R E   M U L I G E   K O S T N A D E R
Kommunale avgifter  vil bli oppgitt
Minnesamvær – avhengig av meny og antall gjester
Innskripsjon på gravstein – eventuelt ny stein  leveres av underleverandør
Kostnader til musikalske innslag i seremonien  varierer med solist
O F F E N T L I G   S T Ø N A D S O R D N I N G E R   V E D   D Ø D S  F A L L
Transportrefusjon  2 538
Behovsprøvd gravferdsstønad 25 377
B L O M S T E R
Vi har vår egen blomsterdekoratør og tilpasser oss dine ønsker når det gjelder farger antall blomsterenheter og størrelser. Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

* Tillegg kun ved spesielle forhold

** Lang kjøring som ikke dekkes av NAV avtales i forkant

*** Gjelder kun ved videre transport

**** Uten seremoni