Livssynsåpen seremoni

Det norske samfunnet består av mennesker med forskjellige tros- og livssyn. Dette betyr at vi også møter pårørende som ønsker en gravferd med deres ritualer og tradisjoner. Vi har erfaring fra å tilrettelegge seremonier både med ulikt religiøst innhold, og i tråd med avdødes livssyn og pårørendes ønsker.

Klikk her for mer info fra Kulturdepartementet