Bisettelse/begravelse

Når du mister en som står deg nær

Når noen som er oss kjær går bort, opplever vi en vond og vanskelig tid. Sorg er en naturlig reaksjon på tap, og sorgen kommer ikke likt til uttrykk hos alle. Den varierer i styrke og den oppleves forskjellig. Fordi sorg oppleves og uttrykkes ulikt, er det viktig å ha respekt for hvert enkelt menneskes sorgreaksjon. Både din egen og andres.

Hos oss i Berg Begravelsesbyrå møter du mennesker som har erfaring og utdanning i å møte de sørgendes problemer. Det er mange spørsmål som dukker opp i møte med døden. Hva gjør jeg nå og hvilke muligheter finnes? Vi er kjent med hva som må gjøres av praktiske gjøremål og tar oss gjerne av disse for deg. Det er viktig å få anledning til å sørge og bearbeide følelser uten å behøve å bekymre seg for praktiske ting.