Andre trossamfunn

Andre trossamfunn.

Vårt byrå har erfaring fra seremonier hvor avdøde bekjente seg til/var medlem av et annet trossamfunn enn Den norske kirke. Enten du ønsker en buddhistisk, muslimsk, hinduistisk eller annen ramme rundt avskjeden med din kjære, så hjelper vi deg med dette. Vi tilrettelegger for å kombinere personlige uttrykk med den tradisjonen og kulturen som gjenspeiler det livet som har vært levd. Ønsker dere som pårørende å være i tett samarbeid med oss om dette, så er det dere som setter rammene. Ønsker dere å overlate alt det praktiske til oss, så gjør vi selvfølgelig det.