Annen/ingen seremoni

INGEN SEREMONI/I PRIVAT REGI.

Noen ønsker å ha en seremoni så privat som mulig. Ofte stilte spørsmål da, er om dette går an. Ja, du kan velge en seremoni hvor en fra familien holder en minnetale og hvor resten av innholdet i seremonien gjenspeiler det livet som har vært levd. At det blir i tråd med avdødes og familiens ønsker. Noen velger å si farvel i stillhet med en enkel tilrettelagt seremoni med en personlig ramme rundt. Vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha rundt dette.