Humanistisk seremoni

Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni til minne om avdøde og en verdig markering av livets slutt. Det er en gravferd med personlig preg, der tale, musikk og dikt er i tråd med avdødes livssyn og livsløp. Seremonien har en humanistisk profil. Ringerike krematorium på Hønefoss blir brukt ofte brukt til humanistisk gravferd for innbyggere i Ringerike og Hole kommune. Teppet som henger på frontveggen kan dekkes til under seremonien. Hvis noen ønsker å holde gravferden i Hole kommune har Kleivstua hotell i Hole også flere saler som kan benyttes ved en humanistisk gravferd.