Gravferdsstønad

Bestemmelser om ytelser fra NAV

Gravferdsstønaden er behovsprøvd og utgjør maksimalt kr. 22.723,-. Beløpet avkortes mot formue, samt forsikringsbeløp eller lignende som utbetales som følge av dødsfallet. Fribeløpet for etterlatt ektefelle m.m. Er økt tilsvarende.

Ved dødsfall før fylte 18 år utbetales stønaden uten behovsprøving. Beløpet utbetales kun mot dokumenterte utgifter (faktura) begrenset til kr. 22.723,-

Vi tar gjerne dette papirarbeidet for dere og sender søknad på vegne av de pårørende til trygdekontoret (NAV).

Transportrefusjon

Når samlet avstand fra dødssted til hjemstedets seremonisted eller avstand til nærmeste begravelsesbyrå er over 20 km., refunderer Folketrygden (NAV) den delen av transportkostnaden som overstiger kr. 2.272,-. Vi sender kravet om transportrefusjon til NAV for dere.

Fagforeninger

Mange fagforeninger har som ordning å utbetale gravferdsbidrag for sine medlemmer. I noen fagforeninger omfatter ordningen også medlemmenes ektefeller. I så fall må pårørende selv kontakte fagforeningen og legge frem medlemsbok, dødsattest og skifteattest.

Livs- og pensjonsforsikringer

De etterlatte må selv melde fra til det forsikringsselskapet som har utstedt polisen. Kontakt forsikringsselskapet, så får du tilsendt skjema for dette.

Kostnader ved gravferd

Hva en gravferd vil koste, kommer naturligvis an på hvor omfattende løsning som velges. Det er mange valg og muligheter for å få en individuell tilrettelagt seremoni. Vi kan gi en forhåndspris og vårt byrå har lang erfaring i å skape riktige og stemningsfulle løsninger basert på økonomi og ønsker. Snakk med oss om muligheter, løsninger, priser og trygdeytelser.